10.09.2011 PS Klub dětí Dobrovice - článek z Dobrovicka

Aneta Zavřelová   08.11.2011

PS „Klub dětí“ Dobrovice

 

Ohlédnutí za několika posledními měsíci a pár řádků o tom, co nás čeká :o)

V květnu 2011 strávili členové oddílu Ťápoty víkend v Jizerských horách (hry, soutěže, pěší turistika – tentokrát na rozhlednu na Špičáku).

19.6.2011  - pořádala naše PS „Dětský den“ na rozloučenou se školím rokem. I přes chladné a větrné počasí se ve „Švermových sadech“ sešlo přes 70 dětí a jejich rodičů či prarodičů, aby změřili své síly při plnění úkolů různé obtížnosti (podle věku), užili si pěkné dopoledne s kamarády a vyhráli pěkné ceny. Velký úspěch měl, nejen u nejmenších :o), skákací hrad. Děkujeme firmě aaaHračky.cz, Jemníky za jeho zapůjčení.

Poslední červnovou sobotu před vysvědčením přenocovali členové oddílu Ťápoty v klubovně (procházka do okolí, opékání vuřtů, plno her a soutěží, legrace, večer mezi kamarády).

V červenci se přes 60 dětí zúčastnilo letního dětského tábora v Ledcích. Letos jsme se vydali do středověku a připravili celotáborovou hru s názvem „Mezi rytíři“ (hry, soutěže, výpravy do lesa, stavba hradů, 2 celodenní výlety, podvečer s kouzelníkem, návštěva hasičů z SDH Semčice (děkujeme, že si na nás udělali čas :o), výtvarné a rukodělné činnosti, sportovní klání v různých disciplínách, plavba na lodích, střelba, výroba erbů a středověkých doplňků ……).

Velký dík patří všem táborovým pracovníkům, kteří věnovali desítky hodin během školního roku přípravě tábora a 14 dní svého volna dětem.

V srpnu 2011 probíhal úklid naší klubovny a přípravy na zahájení činnosti kroužků v novém šk. roce.

 

Hanka ZacharováKomentáře