18.09.2013 - Ťápoty a jejich první schůzka

Aneta Zavřelová   18.09.2013

PS „KLUB DĚTÍ“ DOBROVICE

Turisticko – přírodovědný oddíl „ŤÁPOTY“

(pro děti od 2. třídy)

 

První schůzka v tomto školním roce bude 8.10.2013 v klubovně u školní kotelny

v době od 16.00 do 18.00 hod.

Opět nás čekají zajímavé akce, výlety, soutěže a kamarádi.

Schůzky budou 1x za 14 dní (liché úterý).

+ každý měsíc jednodenní nebo víkendová akce (výlet do přírody, bazén, hory).Komentáře