Článek z Dobrovicka - srpen

Aneta Zavřelová   09.09.2014

Pionýr, z.s. - PS „Klub dětí“ Dobrovice

 

Jaké jsme letos měli prázdniny?

Členové oddílu „Ťápoty“ je zahájili již tradičně přenocováním v klubovně PS. Tak se společně rozloučili se školním rokem a zároveň naladili na pobyt na letním táboře v Ledcích.

 

Letní tábor Ledce

Tentokrát nás čekala výprava opravdu zajímavá :o). Strávili jsme dva týdny (13. – 26.7.2014) ve světoznámém městě Kocourkově, kde mají všichni o kolečko víc. Všech 67 dětí se během chvilky stalo obyvateli města, ve kterém se děly věci jinde nevídané. Měly možnost zúčastnit se stavby slavné kocourkovské radnice včetně nošení klád z kopce i do kopce a chytání světla, protože nenašly, kde v ní nechal tesař díru. Byly u toho, když se v Kocourkově vysévala a dokonce i sklízela sůl. Účastnily se výcviku kocourkovské gardy i její výpravy s žebříkem po lese (chytat vrány). Už vědí, jak vykopat studnu a kam s hlínou … Kromě toho se v Kocourkově i soutěžilo v různých disciplínách. Hrála se vybíjená, stolní tenis, kuželky, košťovaná, karetní i deskové hry. Vytvářely se šperky z korálků, bavlnek, drátků a vlny. Batikovala se trička. Zajímavým zpestřením bylo odpoledne s bubeníky tzv. „Bubnování v kruhu“. Do programu se vešly 2 celodenní výlety (Mirákulum v Milovicích a iQLANDIA v Liberci). Nechybělo koupání, hry v lese, táborák i diskotéka. Na závěr pobytu v Kocourkově sehráli jeho obyvatelé několik povedených divadelních kusů o životě ve svém městě. Nad správným chodem všeho bděla slavná kocourkovská městská rada v čele s paní starostkou :o).

 

Všem táborovým pracovníkům (vedoucí, kuchaři a další personál) paří velké poděkování za několikaměsíční pečlivou a zodpovědnou přípravu tábora a táborového programu, za to, že se dětem věnovali 14 dní a nocí. Na tábor jezdí ve svém volném čase (dovolené) a bez nároku na finanční odměnu. Je príma, že kolem nás takoví lidé stále jsou. Práce s dětmi je baví a vědí, že má smysl. Moc děkujeme p. Jaroslavě Lepkové a jejímu týmu, že se starali o naše žaludky :o). Za zapůjčení vozidel a dopravu stanů, táborového materiálu a zavazadel dětí děkujeme p. Kulichovi a p. Šedivému. Dík patří p. Kolenské za úžasné dorty pro všechny táborníky. Panu K. Balejovi dík, že nám věnoval svůj čas a přijel nás do Kocourkova vyfotit.

 

Za příspěvek na naši činnost (finanční či věcný, malý či větší) děkujeme městu Dobrovice a firmám: Tereos TTD, a.s., Hračky Amina, TruconneXion, a.s., ZPŠ, Mladá Fronta, Best for Kids, Seat, Helen Doron v MB, COOP Mnichovo Hradiště, Autoservis Petr Duřt, SZIF Praha, ČOV Praha, HERO CZECH, s.r.o., M. Preymesser logistika, s.r.o. v Řepově, Zámečnictví Dufek a Kulich

 

Co v novém školním roce?

Od konce září se rozběhne činnost v oddílech a kroužcích (Ťápoty, Florbal, Výtvarné a pracovní činnosti, Rybářský, Airsoft …). Již plánujeme podzimní akce a výlety.

Na druhý týden v září chystáme Den otevřených dveří v naší klubovně ve Vinařické ulici. Připojíme se tak k celorepublikové akci „Pionýr Open“. Všichni jste srdečně zváni. Informace včas najdete na naší nástěnce na náměstí v Dobrovici, na nástěnkách ve škole, také na www.kd-dobrovice.cz

nebo na tel: 721 388 757.

 

Všem přejeme pohodový konec léta. Dětem hodně elánu do nového školního roku :o).

 

 

 

Mgr. Hana Šilhavá

(vedoucí PS)Komentáře